1–12 / 87 találat

Mutasd az oldalsávot

*Fókuszban a mozgás!

7 950 Ft

A csomag tartalma:

A testnevelés tervezése

“Testnevelés – mindennapos testnevelés”-program azonos életkorú és vegyes összetételű óvodai gyermekcsoportoknak

A szakkönyv a mindennapos testnevelés-foglalkozások tudatos tervezéséhez nyújt elméleti és gyakorlati segítséget. A részletes foglalkozástervezeti minták hozzájárulnak a készségfejlesztés eredményesebb megvalósításához. Az évszakok szerinti anyagelrendezés bemutatása praktikus ismereteket ad a vegyes összetételű csoportok foglalkozásának kivitelezéséhez is. A kötet szerzője, Bucsy Gellértné Dr. megalapozott szakmai tudással, széleskörű gyakorlati tapasztalatok felhasználásával nyújt innovatív megoldásokat a mindennapi mozgásfejlesztés megtervezéséhez. Nem kész receptet ad, hanem lehetséges megoldásokat kínál, amelyeket minden érdeklődő a felkészültségének, igényeinek és a helyi feltételeknek megfelelően alkalmazhat.

Mesés torna

Mesébe épített mozgástervezetek I–II.

Szeptembertől januárig
Februártól júniusig

A kétkötetes szakkönyvben olvasható mesék az évszakokhoz, az óvodákban feldolgozott jeles napokhoz és néphagyományokhoz kapcsolódnak. A szerzők, Pap Jánosné és Krén-Rostási Nikolett, összegyűjtötték azokat a témaköröket, amelyekkel általánosan az óvodákban foglalkoznak, az óvodai mozgásanyaggal társították őket, és ehhez kapcsolódva írtak új meséket. Minden meséhez kapcsolódik két mozgásos játék, gimnasztika és az aktuális mozgásanyagot magában foglaló több játékos feladat is.
Ajánljuk a szakkönyveket minden olyan pedagógusnak, aki szívesen mesél a gyermekeknek, és fontosnak tartja a mozgás megszerettetését már kisgyermekkorban egy vidám, közös játék során.

Bezár

*Gyermekirodalmi évkerülő – Nyár

2 400 Ft

Mesék, versek, játékok napról napra

Amikor napról napra mesélünk, verselünk, játsszunk, azért tesszük, mert fontos számunkra, hogy gyermekeink nap mint nap jól érezzék magukat. Igyekszünk az óvodában és a családban is minél játékosabb keretek közé szervezni az anyanyelvet és a szókincset fejlesztő foglalkozásokat. Ehhez nyújt remek segítséget a Gyermekirodalmi évkerülő – Ősz, Tél, Tavasz, Nyár szakkönyvsorozat. A négykötetes szöveggyűjtemény célja, hogy  naponta kb. 10–15 perc alatt elolvasható mese, vers meghallgatása és hozzákapcsolt játék keretében találkozzanak a kicsik nívós gyermekirodalommal, szeressék meg a mesék, versek birodalmát, és óvodáskoruk után is szívesen emlékezzenek vissza a mesékkel, versekkel eltöltött időre. Az irodalmi élmények megszerzése közben fejlődik hallás utáni szövegértési készségük, amely nélkül nem lehet sikeres a későbbi olvasástanulás és anyanyelvi nevelés sem.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália Luca
ISBN: 9786068359489
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Gyermekirodalmi évkerülő – Ősz

2 400 Ft

Mesék, versek, játékok napról napra

Amikor napról napra mesélünk, verselünk, játsszunk, azért tesszük, mert fontos számunkra, hogy gyermekeink nap mint nap jól érezzék magukat. Igyekszünk az óvodában és a családban is minél játékosabb keretek közé szervezni az anyanyelvet és a szókincset fejlesztő foglalkozásokat. Ehhez nyújt remek segítséget a Gyermekirodalmi évkerülő – Ősz, Tél, Tavasz, Nyár szakkönyvsorozat. A négykötetes szöveggyűjtemény célja, hogy  naponta kb. 10–15 perc alatt elolvasható mese, vers meghallgatása és hozzákapcsolt játék keretében találkozzanak a kicsik nívós gyermekirodalommal, szeressék meg a mesék, versek birodalmát, és óvodáskoruk után is szívesen emlékezzenek vissza a mesékkel, versekkel eltöltött időre. Az irodalmi élmények megszerzése közben fejlődik hallás utáni szövegértési készségük, amely nélkül nem lehet sikeres a későbbi olvasástanulás és anyanyelvi nevelés sem.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália Luca
ISBN: 9786068359458
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Gyermekirodalmi évkerülő – Tavasz

2 400 Ft

Mesék, versek, játékok napról napra

Amikor napról napra mesélünk, verselünk, játsszunk, azért tesszük, mert fontos számunkra, hogy gyermekeink nap mint nap jól érezzék magukat. Igyekszünk az óvodában és a családban is minél játékosabb keretek közé szervezni az anyanyelvet és a szókincset fejlesztő foglalkozásokat. Ehhez nyújt remek segítséget a Gyermekirodalmi évkerülő – Ősz, Tél, Tavasz, Nyár szakkönyvsorozat. A négykötetes szöveggyűjtemény célja, hogy  naponta kb. 10–15 perc alatt elolvasható mese, vers meghallgatása és hozzákapcsolt játék keretében találkozzanak a kicsik nívós gyermekirodalommal, szeressék meg a mesék, versek birodalmát, és óvodáskoruk után is szívesen emlékezzenek vissza a mesékkel, versekkel eltöltött időre. Az irodalmi élmények megszerzése közben fejlődik hallás utáni szövegértési készségük, amely nélkül nem lehet sikeres a későbbi olvasástanulás és anyanyelvi nevelés sem.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália Luca
ISBN: 9786068359472
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a játék

2 400 Ft

Fejlesztőjátékok tematikus szöveggyűjteménye óvodásoknak és kisiskolásoknak

A kötet különböző típusú, tematikusan csoportosított fejlesztőjátékok gyűjteménye. Anyanyelvi, matematikai, természetismereti, testnevelési és művészeti játékok sokasága segít a gyermekek készségeinek és képességeinek komplex fejlesztésében. A gyerekeket önálló alkotásra, kreativitásra ösztönzik, miközben egymás kivárását, végighallgatását is megtanulják. Sok hasznos ismerettel gazdagodhatnak, és egyben önismeretük is fejlődik, személyiségük is formálódik. A gyermek figyelme a fejlesztőjáték megismerése közben a helyzetek adta lehetőségekre irányul: ez az ok–okozati összefüggések meglátását is segíti. Óvónők és tanítók számára egyaránt hasznos gyűjtemény.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália, Ábrahám Ivett
ISBN: 9786069238950
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a kérdés

2 400 Ft

Találós kérdések, szólások, közmondások szöveggyűjteménye óvodásoknak és kisiskolásoknak

A kötet különféle találós kérdések, szólások és közmondások gazdag gyűjteménye, és ezáltal nagy segítséget jelent a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztésében. Sok új fogalmat, régi kifejezést ismerhetnek meg belőle, melyek bővítik szókincsüket, és javítják szövegértésüket. Míg a találós kérdések megfejtése közben a gyermekek asszociatív és analóg gondolkodása fejlődik leginkább, addig megfejtésüket követően lehetőség nyílik a közös társalgásra és az önálló szövegmondásra is. A népi bölcsességek pedig természetes módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek a környezetükben végbemenő változásokat is felismerjék és értelmezzék. A gyűjtemény óvodapedagógusok és tanítók számára nyújt segítséget a játékos ismeretbővítés különböző formáinak megtervezéséhez.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9786069238905
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a színpad

2 400 Ft

Dramatizált mesék szöveggyűjteménye óvodásoknak és kisiskolásoknak

A kötet óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló dramatizált mesék gyűjteménye. A mesehallgatás és a dramatikus játék a nyelvi képességek fejlesztésének egyik leghatásosabb módszere. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A drámajáték alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatok alkotására, párbeszédek kialakítására és a passzív szókincs aktívvá tételére. A szöveggyűjteményt óvodapedagógusok és tanítók szakkönyvként is használhatják munkájuk során.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9789738881365
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a tavasz

2 400 Ft

Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak

Az óvodások és kisiskolások számára készített irodalmi szöveggyűjtemény a tavaszhoz kapcsolódó verseket, meséket, mondókákat tartalmaz. A mese- és vershallgatás a nyelvi képességek fejlesztésének egyik leghatásosabb módszere. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A mesék, versek megbeszélése, felidézése alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatok alkotására, párbeszédek kialakítására és a passzív szókincs aktívvá tételére. A kötet önállóan és a többi évszakot bemutató szöveggyűjteményekkel együtt is nagy segítséget nyújt az óvónők és tanítók számára a tematikus programok és projektek előkészítéséhez.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9789738881341
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a vers

2 400 Ft

Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak

A fejlődő gyerek megéli, élvezi, igényli az irodalmat, előbb a szóbeliség, később az olvasás szintjén. Tapasztalható, hogy a rendszeresen verset hallgató, mondó gyerek szókincse, képzelete sokkal gazdagabb, mint a verset nem hallgatóké. A gyermekirodalmi alkotások befogadása minden kisgyereknél más és más módon jön létre. Szerencsére a magyar gyerekversek tára igen gazdag, könnyen talál mindenki éppen megfelelőt. Ehhez kíván a kötet bőséges válogatást nyújtani a mondókáktól kezdve az egyszerűbb gyermekverseken keresztül egészen az összetettebb, terjedelmesebb verses mesékig.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9786068359410
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt az ünnep

3 600 Ft

Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak

Az irodalmi szöveggyűjtemény az év jelentős ünnepeihez kapcsolódó verseket, meséket, dramatizált játékokat tartalmaz. A nyelvi képességek fejlesztésének egyik leghatásosabb módszere a mese-, illetve vershallgatás és a dramatikus játék, mivel ezeken keresztül sajátítják el a gyermekek a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A történetek felidézése, megbeszélése, eljátszása azon túl, hogy alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatok, párbeszédek alkotását is ösztönzi. A kötet óvónők és tanítók számára egyaránt hasznos lehet az ünnepi előkészületek és műsorok összeállításában.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9789738881334
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 288

Bezár

*Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz – Ősz

2 650 Ft

Képességfejlesztő játékok gyűjteménye

A gyűjtemény címében is hordozza üzenetét: Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz. Mit üzen ez a cím? Jeles napok, világnapok, naptár, játékgyűjtemény – ez mind, együtt, a hagyományok ápolásától a váratlan, előre nem megismerhető helyzetekig. Egyszerre találjuk meg a gondolkodásfejlesztő, hallást alakító, zenei érzékekre ható, a szociális érintettséget támogató, a mozgást finomító játékokat… Szeretettel ajánlom e gyűjteményt minden óvodapedagógusnak, de a szülőknek is, akiknek szintén át kell alakítaniuk a játékokat, ha családi körben gondolkoznak, de megéri, élvezetes lesz, és a szó legszebb értelmében fejlesztő minden résztvevője számára.

dr. Bakonyi Anna
pedagógiai szakértő, c. főiskolai docens

Látogasson el a Novum Játéktár Facebook-oldalunkra, ahol a kötethez kapcsolódó, ingyenes kiegészítő tartalmak, szakmai anyagok és további hasznos ötletek találhatóak!

Kiadó: Novum Könyvklub Kft.
Szerzők: Horváth-Meszes Bettina – Karczewicz Ágnes
ISBN: 9786156043320
Kötés: ragasztott kartonált
Méret: 200×280
Oldalak száma: 88

*Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz csomag ajándék könyvvel

13 000 Ft 11 500 Ft

Vásárolja meg legújabb szakkönyveinket és megajándékozzuk egy kötettel az Itt a sorozatból.

Látogasson el a Novum Játéktár Facebook-oldalunkra, ahol a kötetekhez kapcsolódó, ingyenes kiegészítő tartalmak, szakmai anyagok és további hasznos ötletek találhatóak!

Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz
Ősz • Tél • Tavasz • Nyár
Képességfejlesztő játékok gyűjteménye

A gyűjtemény címében is hordozza üzenetét: Játék(nap)tár jeles és világnapokhoz. Mit üzen ez a cím? Jeles napok, világnapok, naptár, játékgyűjtemény – ez mind, együtt, a hagyományok ápolásától a váratlan, előre nem megismerhető helyzetekig. Egyszerre találjuk meg a gondolkodásfejlesztő, hallást alakító, zenei érzékekre ható, a szociális érintettséget támogató, a mozgást finomító játékokat… Szeretettel ajánlom e gyűjteményt minden óvodapedagógusnak, de a szülőknek is, akiknek szintén át kell alakítaniuk a játékokat, ha családi körben gondolkoznak, de megéri, élvezetes lesz, és a szó legszebb értelmében fejlesztő minden résztvevője számára.

dr. Bakonyi Anna
pedagógiai szakértő, c. főiskolai docens