Összesen 9 találat

Mutasd az oldalsávot

Itt a játék

2 200 Ft

A kötet különböző típusú, tematikusan csoportosított fejlesztőjátékok gyűjteménye. Anyanyelvi, matematikai, természetismereti, testnevelési és művészeti játékok sokasága segít a gyermekek készségeinek és képességeinek komplex fejlesztésében. A gyerekeket önálló alkotásra, kreativitásra ösztönzik, miközben egymás kivárását, végighallgatását is megtanulják. Sok hasznos ismerettel gazdagodhatnak, és egyben önismeretük is fejlődik, személyiségük is formálódik. A gyermek figyelme a fejlesztőjáték megismerése közben a helyzetek adta lehetőségekre irányul: ez az ok–okozati összefüggések meglátását is segíti. Óvónők és tanítók számára egyaránt hasznos gyűjtemény.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália, Ábrahám Ivett
ISBN: 9786069238950
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Itt a mese I.

2 200 Ft 1 540 Ft

A kétkötetes könyv gyerekeknek szóló irodalmi mesegyűjtemény, mely tematikusan az évszakokhoz és a négy természeti alapelemhez kapcsolódó történetekből közöl válogatást. Jelen kötet a tavasz és a víz, illetve a nyár és a föld témáját dolgozza fel. Segítségével az óvodások és kisiskolások számos irodalmi szintű mesét ismerhetnek meg, és ezáltal észrevétlenül fejlődik asszociatív és analóg gondolkodásuk, gazdagodik önismeretük. A gyermekek így könnyebben elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A mesék felidézése, megbeszélése játékos alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatok alkotására, párbeszédek kialakítására és a passzív szókincs aktívvá tételére. A kötet önállóan és a második résszel együtt is nagy segítséget nyújt az óvónők és tanítók számára a tematikus programok és projektek előkészítéséhez.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9786069238912
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Itt a mese II.

2 200 Ft 1 540 Ft

A kétkötetes könyv óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló irodalmi mesegyűjtemény, mely tematikusan az évszakokhoz és a négy természeti alapelemhez kapcsolódó történetekből közöl válogatást. Jelen kötet az ősz és a levegő, illetve a tél és a tűz témáját dolgozza fel, követve az első rész felépítését. Segítségével számos irodalmi szintű mesét ismerhetnek meg a gyerekek, és ezáltal észrevétlenül fejlődik asszociatív és analóg gondolkodásuk, gazdagodik önismeretük. Ezeken keresztül elsajátíthatják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A mesék felidézése, megbeszélése játékos alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatok, párbeszédek alkotására és a passzív szókincs aktívvá tételére. A két kötet együttesen és külön-külön is nagy segítséget nyújt az óvónők és tanítók számára a tematikus programok és projektek előkészítéséhez.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9786069238929
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Itt a monda I.

2 200 Ft 1 540 Ft

A kétkötetes irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló mondákból közöl válogatást. Az olvasmányok sorában a mondák olvasása azért fontos időszak, mert a gyerekek a mondákon keresztül sok mindent akaratlanul is megtanulnak, számos társadalmi szabályt, szerepet, viselkedési mintát, hagyományt. A gyűjtemény első kötete a világ minden tájáról gyűjtött népmondákat, valamint a klasszikus görög, római és a Bibliából ismert mondákat tartalmazza.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9786068359281
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Itt a monda II.

2 200 Ft 1 540 Ft

A kétkötetes irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló mondákból közöl válogatást. Az olvasmányok sorában a mondák olvasása azért fontos időszak, mert a gyerekek a mondákon keresztül sok mindent akaratlanul is megtanulnak, számos társadalmi szabályt, szerepet, viselkedési mintát, hagyományt. A gyűjtemény második kötetét a magyar eredetmagyarázó népmondákból s a magyar történelmi és kultúrtörténeti mondák gazdag anyagából állítottuk össze.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9786068359298
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Itt a nyár

2 200 Ft 1 540 Ft

A tematikusan rendezett, óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló irodalmi gyűjtemény középpontjában a négy évszak közül a nyár áll. A mesék és versek meghallgatása, olvasása, felidézése nagymértékben fejleszti a gyermekek nyelvi képességeit. Segítségükkel a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést és a tiszta beszédhallást éppúgy, mint a nyelvtanilag helyes beszédet. A mesék, versek megbeszélése pedig megteremti az önálló beszéd gyakorlásának és az összefüggő mondatok alkotásának lehetőségét is.

Összeállította: Kertész Erzsébet
ISBN: 9789738881358
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Itt a tél

2 200 Ft 1 540 Ft

A télhez kapcsolódó verseket, meséket, mondókákat tartalmazó szöveggyűjtemény elsősorban óvodások és kisiskolások számára készült. Számos irodalmi szintű lírai és prózai művet foglal magában, hiszen a mese- és vershallgatás a nyelvi képességek fejlesztésének egyik leghatásosabb módszere. Segítségével a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A mesék, versek megbeszélése, felidézése pedig alkalmat teremt az összefüggő mondatok alkotására, párbeszédek kialakítására és a passzív szókincs aktívvá tételére. A kötet önállóan és a sorozat többi részével együtt is nagy segítséget nyújt az óvónők és pedagógusok számára a tematikus programok előkészítéséhez.

Összeállította: Kertész Erzsébet, Marton Lászlóné
ISBN: 9789738881372
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Itt a torna

2 200 Ft

A kötet középpontjában a mozgásfejlesztés áll. Változatos, többféle izomcsoportot megmozgató gyakorlat közül választhat az Olvasó. Ajánlatos nyújtó és mobilizáló hatású gyakorlatokkal kezdeni a tornát: ezzel bemelegítjük, ill. előkészítjük a szervezetet az aktívabb terhelésre, a célzott kondicionális és koordinációs mozgásfejlesztésre. Az összegyűjtött gyakorlatok rendkívül jól alkalmazhatóak akár a mindennapos testnevelés, akár a mozgásos szabadfoglalkozások alkalmával is. Teremtsük meg a gyermekeink számára azokat a feltételeket, amelyek motiválják őket a változatosabb és hatékonyabb mozgásfejlődésre!

Írta és összeállította: Czvetnics Rita
ISBN: 9786068359243
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Itt az ősz

2 200 Ft 1 540 Ft

Az irodalmi szöveggyűjtemény az őszhöz kötődő verseket, meséket, mondókákat tartalmaz óvodások és kisiskolások számára. A megfelelő szintű nyelvi készségek és képességek fejlesztéséhez elengedhetetlen a versek, mesék és különféle történetek megismerése, hallgatása, olvasása. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. Az irodalmi művek megbeszélésével pedig alkalmat teremthetünk az önálló beszéd gyakorlására is. A szókincs bővítéséhez és a passzív szókincs aktívvá tételéhez is nagymértékben hozzájárul a kötet, akár önmagában, akár a sorozat többi részével együtt használjuk. Hasznos kiadvány mind az óvónők, mind a pedagógusok számára.

Összeállította: Bozsik Rozália
ISBN: 9789738881365
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144