Összesen 7 találat

Mutasd az oldalsávot
Bezár

*Gyermekirodalmi évkerülő – Ősz

2 400 Ft

Mesék, versek, játékok napról napra

Amikor napról napra mesélünk, verselünk, játsszunk, azért tesszük, mert fontos számunkra, hogy gyermekeink nap mint nap jól érezzék magukat. Igyekszünk az óvodában és a családban is minél játékosabb keretek közé szervezni az anyanyelvet és a szókincset fejlesztő foglalkozásokat. Ehhez nyújt remek segítséget a Gyermekirodalmi évkerülő – Ősz, Tél, Tavasz, Nyár szakkönyvsorozat. A négykötetes szöveggyűjtemény célja, hogy  naponta kb. 10–15 perc alatt elolvasható mese, vers meghallgatása és hozzákapcsolt játék keretében találkozzanak a kicsik nívós gyermekirodalommal, szeressék meg a mesék, versek birodalmát, és óvodáskoruk után is szívesen emlékezzenek vissza a mesékkel, versekkel eltöltött időre. Az irodalmi élmények megszerzése közben fejlődik hallás utáni szövegértési készségük, amely nélkül nem lehet sikeres a későbbi olvasástanulás és anyanyelvi nevelés sem.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália Luca
ISBN: 9786068359458
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a játék

2 400 Ft

Fejlesztőjátékok tematikus szöveggyűjteménye óvodásoknak és kisiskolásoknak

A kötet különböző típusú, tematikusan csoportosított fejlesztőjátékok gyűjteménye. Anyanyelvi, matematikai, természetismereti, testnevelési és művészeti játékok sokasága segít a gyermekek készségeinek és képességeinek komplex fejlesztésében. A gyerekeket önálló alkotásra, kreativitásra ösztönzik, miközben egymás kivárását, végighallgatását is megtanulják. Sok hasznos ismerettel gazdagodhatnak, és egyben önismeretük is fejlődik, személyiségük is formálódik. A gyermek figyelme a fejlesztőjáték megismerése közben a helyzetek adta lehetőségekre irányul: ez az ok–okozati összefüggések meglátását is segíti. Óvónők és tanítók számára egyaránt hasznos gyűjtemény.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália, Ábrahám Ivett
ISBN: 9786069238950
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a kérdés

2 400 Ft

Találós kérdések, szólások, közmondások szöveggyűjteménye óvodásoknak és kisiskolásoknak

A kötet különféle találós kérdések, szólások és közmondások gazdag gyűjteménye, és ezáltal nagy segítséget jelent a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztésében. Sok új fogalmat, régi kifejezést ismerhetnek meg belőle, melyek bővítik szókincsüket, és javítják szövegértésüket. Míg a találós kérdések megfejtése közben a gyermekek asszociatív és analóg gondolkodása fejlődik leginkább, addig megfejtésüket követően lehetőség nyílik a közös társalgásra és az önálló szövegmondásra is. A népi bölcsességek pedig természetes módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek a környezetükben végbemenő változásokat is felismerjék és értelmezzék. A gyűjtemény óvodapedagógusok és tanítók számára nyújt segítséget a játékos ismeretbővítés különböző formáinak megtervezéséhez.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9786069238905
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a színpad

2 400 Ft

Dramatizált mesék szöveggyűjteménye óvodásoknak és kisiskolásoknak

A kötet óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló dramatizált mesék gyűjteménye. A mesehallgatás és a dramatikus játék a nyelvi képességek fejlesztésének egyik leghatásosabb módszere. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A drámajáték alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatok alkotására, párbeszédek kialakítására és a passzív szókincs aktívvá tételére. A szöveggyűjteményt óvodapedagógusok és tanítók szakkönyvként is használhatják munkájuk során.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9789738881365
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a tavasz

2 400 Ft

Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak

Az óvodások és kisiskolások számára készített irodalmi szöveggyűjtemény a tavaszhoz kapcsolódó verseket, meséket, mondókákat tartalmaz. A mese- és vershallgatás a nyelvi képességek fejlesztésének egyik leghatásosabb módszere. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A mesék, versek megbeszélése, felidézése alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatok alkotására, párbeszédek kialakítására és a passzív szókincs aktívvá tételére. A kötet önállóan és a többi évszakot bemutató szöveggyűjteményekkel együtt is nagy segítséget nyújt az óvónők és tanítók számára a tematikus programok és projektek előkészítéséhez.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9789738881341
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt a vers

2 400 Ft

Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak

A fejlődő gyerek megéli, élvezi, igényli az irodalmat, előbb a szóbeliség, később az olvasás szintjén. Tapasztalható, hogy a rendszeresen verset hallgató, mondó gyerek szókincse, képzelete sokkal gazdagabb, mint a verset nem hallgatóké. A gyermekirodalmi alkotások befogadása minden kisgyereknél más és más módon jön létre. Szerencsére a magyar gyerekversek tára igen gazdag, könnyen talál mindenki éppen megfelelőt. Ehhez kíván a kötet bőséges válogatást nyújtani a mondókáktól kezdve az egyszerűbb gyermekverseken keresztül egészen az összetettebb, terjedelmesebb verses mesékig.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9786068359410
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 144

Bezár

*Itt az ünnep

3 600 Ft

Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak

Az irodalmi szöveggyűjtemény az év jelentős ünnepeihez kapcsolódó verseket, meséket, dramatizált játékokat tartalmaz. A nyelvi képességek fejlesztésének egyik leghatásosabb módszere a mese-, illetve vershallgatás és a dramatikus játék, mivel ezeken keresztül sajátítják el a gyermekek a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A történetek felidézése, megbeszélése, eljátszása azon túl, hogy alkalmat teremt az önálló beszéd gyakorlására, az összefüggő mondatok, párbeszédek alkotását is ösztönzi. A kötet óvónők és tanítók számára egyaránt hasznos lehet az ünnepi előkészületek és műsorok összeállításában.

Összeállította és szerkesztette: Bozsik Rozália
ISBN: 9789738881334
Kötés: ragasztókötött
Méret: 165×235
Oldalak száma: 288