Összesen 7 találat

Mutasd az oldalsávot
Bezár

Az óvónő és az óvodai játék

2 499 Ft

B. Méhes Vera a Montessori-pedagógia elkötelezett híve volt. Könyvének máig ható érvényességét épp e pedagógia legfőbb sajátossága, a gyerekek egyedi jellegzetességeit kiindulópontnak tekintő, differenciált szemlélete adja. A könyv megismertet a gyermeki játék általános jellemzőivel, tárgyi és személyi feltételeivel. Taglalja a játékfajták sajátosságait, s az óvónők kapcsolódó tennivalóit. Kitér az óvónő-szülő kapcsolatra, a „közös gyereknevelés” összehangolásának tennivalóira.

Szerző: B. Méhes Vera
ISBN: 9789634159254
Kötés: kartonált
Oldalak száma: 238

Bezár

Ének a bölcsődében

2 699 Ft

Forrai Katalin könyve Kodály Zoltán nevelési elveire épül, és kiegészítője az Ének az óvodában c. könyvnek. A szerző a dalokat, illetve a mondókákat az anya és gyermek bensőséges kapcsolatára építve, a néphagyományból válogatta össze. Az Ének a bölcsődében, az óvodás énekkönyvhöz hasonlóan, szülőknek és nevelőknek szól.

Szerző: Forrai Katalin
ISBN: 9789634155775
Kötés: puhatáblás, ragasztókötött
Oldalak száma: 155

Bezár

Ének az óvodában

2 999 Ft

A könyv évtizedek óta az óvodai ének-zenei oktatás egyik nélkülözhetetlen alapműve, amely a zenei kultúra továbbadásában, a magyar népzenekincs megismertetésében és a zenei készségek fejlesztésében nyújt szakmai, módszertani segítséget. A szinte teljes óvodai dalanyagot felölelő zenei példatár az otthoni és óvodai énekléshez, játékhoz, zenehallgatáshoz kínál több mint háromszáz mondókát, dalt és énekes játékot.

Szerző: Forrai Katalin
ISBN: 9789634156567
Kötés: puhatáblás, ragasztókötött
Oldalak száma: 303

Értékkeresés

2 900 Ft

Az óvodai magyar nyelvi nevelésért a hagyományápolás tükrében

Szemlélődés – hozzáaadás – hasznosság

A szerző, dr. H. Tóth István (Csc, egyetemi docens, kanditátus) óvodapedagógiai kézikönyve nem csak értéket keres, de minden óvodapedagógus számára értéket kínál.

Értékessége a következőkben rejlik:

  • szerkezetét tekintve áttekinthető, vezeti az óvodapedagógus gondolatait, a gazdagodás igényét kelti életre,
  • olyan háttérismereteket nyújt, amelyek korszerűek, tudományosak, de közérthetőek, valamint megkönnyítik az óvodapedagógusok felkészülését a mindennapi nevelőmunkára,
  • olyan szemelvényeket kínál a gyermekirodalom nagyjaitól, amelyek nem a megszokottak, nagyon értékesek, ugyanakkor a gyermekek számára valódi csemegék: mesék, versek, mondókák, gyermekdalok, nyelvgyötrők, pajkos, vidám halandzsaszövegek, csiklandozók, hintáztatók, kiszámolók, időjárásjóslók, névcsúfolók, felelgetősök, nyelvi rejtvények…
  • ezeket évszakok szerint rendezi,
  • és mindegyikhez nagyon gazdag tevékenységrepertoárt kínál, amelyek a gyermekek fejlődését elősegítik (óvodai beszéd- és kiejtésgondozás, szókincsbővítés, mozgásfejlesztés, szociális- és érzelmi képességfejlesztés, komplex személyiségformáló hatás, a gondolkodás fejlődésének elősegítése, esztétikai érzelmek kibontása, óvodapedagógusi igényes előadás szempontjai…),
  • a tevékenységrepertoárban megjelennek: a hagyományőrző népi játékok, a szerepjátékok, a néptánc, a mozgásos játékok, a rajzolás, a mintázás, kézműveskedés, a dramatizálás, gyűjtőmunka, sütés-főzés, évszaktabló készítése…

Kiadó: Sprint Kiadó
Szerző: dr. H. Tóth István
ISBN: 9786158099776
Kötés: ragasztókötött
Oldalak száma: 152+4

Évszakok meséi

2 900 Ft

Sokoldalú módszertani segédlettel

Ez nem egy szokványos mesekönyv. Miért is olyan különleges? Mert olyan szerző alkotta, aki ismeri a gyerekek lelkivilágát, érdeklődését, vágyaikat és mindennapjaikat; akinek érzelmei közel állnak a gyermeki fantáziavilághoz; akinek tollából életre kelnek tárgyak, növények, állatok, gyermekek, szülők, felnőttek; és aki a gyerekek cselekedeteit, tetteit, viselkedését irányító késztetéseit ismeri, megérti, elfogadja, és a mese világában az értékek irányába képes terelgetni.

Azért is oly különleges, mert módszertani segédlettel van kiegészítve. Az alkotó szerkesztő olyan tárgymutatókkal vértezte fel, amely sokoldalú segítséget ad a pedagógusok és szülők számára a felhasználáshoz. Ezekből bőven válogathatnak: évszakok szerint, jeles napok szerint, a főszereplők szerint, a főszereplők tulajdonsága szerint, a mesehallgató gyerek szükségletei szerint, etikai értékek szerint, műfaj szerint, életkor szerint stb. Ezáltal válik az óvodapedagógusok, a szülők és a gyerekek számára is örömteli kézikönyvvé. Ajánljuk minden óvodapedagógus számára, mert a mesemondás és a mesehallgatás így valódi lélekemelő, békésen töltekező együttlétet eredményezhet.

Kiadó: Sprint Kiadó
Szerző: Mester Györgyi
ISBN: 9786158159500
Kötés: ragasztókötött
Oldalak száma: 192

Konfliktuskezelés

2 900 Ft

Az óvodában alkalmazható hatékony konfliktuskezelési módszerek szubjektív ötlettára

A szerző, Hornyán Anna ajánlása:

A kézikönyvben neves pszichológusok, konfliktuskezeléssel foglalkozó szakemberek általam kedvelt és „csokorba gyűjtött” konfliktuskezelést és viselkedésrendezést segítő módszereit osztom meg veletek, illetve azokat a hatékony eljárásokat, szervezeti és szervezési formákat, alternatív technikákat, melyeket én konfliktusprevencióként vagy konfliktusmegoldó, viselkedésrendező stratégiaként saját gyakorlatomban sikeresen alkalmaztam. Bízom benne, hogy ebben a személyes hangvételű „Szubjektív ötlettárban” is találtok olyan új ötleteket, módszereket eljárásokat, mely a gyermek–gyermek; a gyermek–óvodapedagógus; az óvodapedagógus–szülő; az óvodapedagógus és munkatársai körében alkalmazhatóak, és ezek tovább segíthetik konfliktuskezeléssel kapcsolatos ismereteitek bővülését és sikeresebbé tehetik a pedagógiai munkátokat. Szeretettel kívánom, hogy így legyen!

Ajánljuk, mert tudjuk, hogy ez az óvodapedagógiai szakmai könyvünk gyakorlatiasságával nagy segítség lesz a mindennapi nevelőmunkában!

Kiadó: Sprint Kiadó
Szerző: Hornyán Anna
ISBN: 9786158159517
Kötés: ragasztókötött
Oldalak száma: 156

Napforgató esztendő

3 150 Ft

Szöveggyűjtemény óvodapedagógusoknak, tanítóknak
Versek minden hónapra, évszakra, ünnepre és világnapokra

A verses szöveggyűjtemény 143 könnyen tanulható, ritmusos és dallamos gyermekverset gyűjt csokorba, amelyek januártól decemberig az év minden egyes ünnepén, minden hónapjában és évszakában, az év minden jeles napjához segítséget nyújtanak az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak egyaránt. A kötet kiemelten foglalkozik a környezetvédelmi világnapokkal, verseket kínálva a víz világnapjához, a Föld napjára, a madarak és fák napjára is. A kötet versei között találunk szép számmal egyéb jeles napokra és világnapokra írt költeményeket: pedagógusnap, népmese napja, Márton-nap, Luca-nap, család világnapja, állatok világnapja, kézmosás világnapja, medvék napja, méhek napja, apák napja, nemzetközi nőnap, évnyitó, ballagás stb.

  • 20 db énekelhető és megzenésített verssel
  • Szép, színes illusztrációkkal
  • Betűrendes névmutatóval

A gondosan összeállított szöveggyűjtemény elsősorban az év ünnepeire összpontosít, az évkör jeles napjaira bőséges, kiválóan használható versanyaggal szolgál.

A Modern Iskola főszerkesztője, Tóth Éva ajánlásával!

Kiadó: Rímtündér Kiadó
Szerző: Hétvári Andrea
ISBN: 9786150104959
Kötés: ragasztott kartonált
Méret: 165×234
Oldalak száma: 176